Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wskaźnik stopy bezrobocia wynoszący w grudniu 2004 roku 29,2 proc. w stosunku do grudnia 2003 roku zmniejszył się o 1,1 pkt. procentowego. Pod tym względem w województwie warmińsko-mazurskim obserwujemy korzystniejszą tendencję niż w kraju, gdzie spadek wynosił 0,9 pkt. procentowego. (stopa bezrobocia: rok 2003; kraj 20,0 proc., region 30,3 proc.; rok 2004: kraj 19,1 proc., region 29,2 proc.)

Spadek liczby bezrobotnych to skutek zarówno rozwoju gospodarki, jak i realizacji programów zmierzających do aktywizacji osób pozostających bez pracy. Tylko w styczniu tego roku do urzędów pracy w regionie zgłoszono ponad 2,5 tys. ofert pracy, z czego wykorzystano ok. 80 proc.


Należy wspomnieć, że tylko w ramach programu aktywizacji bezrobotnej młodzieży "Pierwsza Praca" w roku 2004 przy udziale środków Funduszu Pracy zaktywizowano 11 327 osób; najwięcej, bo 6 134 skorzystało z możliwości odbycia stażu. Efektywność zatrudnieniowa programów realizowanych w ramach "Pierwszej Pracy" wynosi ponad 40 proc. Oznacza to, że ponad 4,5 tys. beneficjentów programu otrzymało zatrudnienie, w tym rozpoczęło działalność na własny rachunek.

Poza "Pierwszą Pracą" powiatowe urzędy pracy w regionie warmińsko-mazurskim w roku 2004 zrealizowały 21 projektów adresowanych do młodzieży w ramach działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (kwota 19 mln zł) oraz 7 programów lokalnych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, pozostających w rezerwie Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego,

Ogółem z powodu podjęcia pracy, rozpoczęcia szkolenia lub stażu u pracodawcy z rejestru bezrobotnych odeszło w roku 2004 prawie 30 tysięcy osób w wieku do 24 roku życia.

Ponadto na działania aktywizujące, mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu, powiaty otrzymają z Funduszu Pracy prawie 77 mln zł. Znaczna część tej kwoty zostanie przeznaczona na aktywizację i wspomaganie zatrudnienia młodzieży jako preferowanej grupy bezrobotnych.