Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mobilna pracownia mammograficzna w Rynie 04.2019Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.
Nasza mobilna pracownia mammograficzna będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:
Ryn – 24 kwietnia 2019 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wallenroda 10

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.
Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL. Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Most nad naszym jezioremWedług doniesień Gazety Współczesnej planowana jest przez Drogowców z Olsztyna rozbudowa drogi E-16 z Olsztyna do Augustowa.
Wiele jest rozwiązań, a kilka z nich dotyczy bezpośrednio naszych okolic:
  • jeden z wariantów mówi o budowie 850 metrowej estakady nad jeziorem Ryńskim w okolicach Wejdyk,
  • drugi mówi o 350 metrowym moście w okolicach Notyst Wielki - Mrówki.
Projekt przebiegu E-16 musi być gotowy do 2011 roku i według pracowników Drogówki musi być wykonany, by odciążyć "rozjechane" drogi przez tiry. Oczywiście wielu mieszkańców naszych okolic nie zgadza się na te rozwiązania, zdając sobie sprawę, jakie spustoszenie pozostawi po sobie ciężki sprzęt drogowy. A "...przebudowa E-16 zniszczy Mazury, gdy buldożery wejdą w ten krajobraz! - bije na alarm Krzysztof Worobiec z organizacji Sadyba, która od lat stawia na zachowanie kulturowego i przyrodniczego charakteru Mazur. - Degradacja środowiska, m.in. siedliska żółwia błotnego i orlika krzykliwego odbije się na mieszkańcach, którzy żyją z turystyki. A filarem turystyki jest tu nieskażona przyroda".
W załączniku, jako mapka, przedstawiamy plan sytuacyjny pobrany z zasobów Gazety Współczesnej.

By zapoznać się z pełniejszym obrazem skutków przebudowy drogi E-16, nawiązaliśmy kontakt z Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba" Panem Krzysztofem Worobiec.
Poniżej przedstawiamy pełny tekst Pana Krzysztofa oraz w linku pismo wystosowane do naszego Pana Burmistrza (by zapoznać się z kliknij w tytuł artykułu lub wybierz "czytaj więcej").

Szanowana Redakcjo,


Projekt budowy estakady nad Rospudą wywołał ostry konflikt społeczny: na jednym brzegu stanęli zwolennicy jej budowy- mieszkańcy Augustowa, samorządowcy i drogowcy, na drugim obrońcy natury i zwolennicy trasy alternatywnej chroniącej unikalne bagna. W przypadku estakady nad Jeziorem Tałty jest inaczej: mieszkańcy Mikołajek, samorządowcy, leśnicy, przedsiębiorcy turystyczni wraz z ekologami wspólnie protestują przeciwko planom drogowców wspieranych przez władze województwa. Wszyscy jesteśmy zgodni, że droga nr 16-cie (podobnie jak wiele innych dróg w regionie) wymaga pilnego remontu i modernizacji, ale powinna ona pozostać drogą dla ruch lokalnego (wojewódzkiego) i dlatego należy ją przebudować tak, by ograniczyć ruch tranzytowy. Region Wielkich Jezior a szczególności okolice Mikołajek od wielu lat mają wypracowaną turystyczną renomę - i tak powinno pozostać.

Dobre drogi są potrzebne wszędzie - również na Mazurach. Muszą one spełniać parametry techniczne, przyczyniać się do poprawy komunikacji, ale też do rozwoju regionu przez który prowadzą. Rozbudowa drogi nr 16-cie w okolicach Mikołajek, czyli przez środek żyjącego z turystyki regionu nie przyczyni się do rozwoju lecz do spadku jego atrakcyjności. Nowa trasa wbrew zapewnieniom projektantów nie przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego ponieważ przyczyni się do wzrostu ciężarowego ruchu tranzytowego. W opracowaniu sporządzonym w czerwcu br. przez Pracownię Projektowo-Konsultingową Dróg i Mostów Dromos czytamy o projektowanej drodze, że "to droga biegnąca na linii wschód - zachód przejmująca ruch związany z wyminą handlową między Polską, Rosją, Białorusią i krajami nadbałtyckimi." Drogowcy przyznają, że będzie to tras tranzytowa Wschód - Zachód, a wiadomo, że droga szybkiego ruchu z dobrą nawierzchnią, skracająca trasę i czas przejazdu spowoduje gwałtowny wzrost natężenia ruchu samochodowego w tym ciężarowego. Tiry obecnie stanowią już poważny problem: w wielu mazurskich wsiach takich jak Ukta, Zgon czy Zełwągi turyści rezygnują z odpoczynku z powodu hałasu pędzących ciężarówek. W Rucianem-Nidzie, jednej z najbardziej popularnych miejscowości turyści jedzą obiad zaledwie kilka metrów od jezdni po której pędzą dziennie setki tirów. Teraz ten sam los mają dzielić Mikołajki - wzmożony ruch tirów drogą o podniesionej w stosunku do otoczenia jezdni, przez wysoki na 19 metrów i długi na ok. 350 m. most nad jeziorem Tałty w negatywny sposób będzie oddziaływał na otoczenie (hałas, zanieczyszczenia, etc). A jest to przecież jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce, którego atrybutami są walory przyrodnicze - jeziora, lasy, krajobrazy i spokój.
Dlatego proponowanie trasy tranzytowej dla tirów przecinającej środek Mazur zarówno w pobliżu Rynu, Mikołajek, przez Uktę czy Zgon jest nieporozumieniem - to tak jakby zaproponować trasę tranzytową przez olsztyńską Starówkę czy centrum Warszawy! Dlatego tak jak należy budować obwodnicę Olsztyna czy Warszawy, tak należy wybudować obwodnicę Wielkich Jezior Mazurskich oraz zreorganizować ruch, by doprowadzić do wyeliminowania ciężarowego transportu tranzytowego z tej części Mazur!

Warmia i Mazury są terenem wyjątkowym i potrzebują wyjątkowych rozwiązań w tym koncepcji rozwoju infrastruktury transportowej i ograniczenia ruchu tranzytowego. Tymczasem brak jest alternatyw i projektów prowadzących do ochrony centrum Mazur przed rosnącą ilością samochodów ciężarowych. A jest to zgodne z kierunkiem rozwoju Unii Europejskiej w którym obecnie najważniejszą sprawa jest ochrona środowiska. Zaniepokojenie Komisji Europejskiej wywołały negatywne skutki gwałtownego rozwoju transportu samochodowego, dlatego opracowany został projekt Marco Polo, którego: "nadrzędnym celem jest doprowadzenie do redukcji przewozu ładunków transportem drogowym" oraz wspieranie transportu łączącego komunikację samochodową i środki przyjazne środowisku jak żeglugę i kolej. Obecnie Unia przygotowuje kolejny projekt mający na celu ograniczenie transportu samochodowego kosztem transportu szynowego (m.in. w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych). Tymczasem w Polsce transport kołowy wyparł kolejowy. W rozwiniętej Szwajcarii udział kolei w transporcie przekracza 30 % i nikt z tego powodu nie ma kompleksu zaścianka i nie mówi o "skansenie". Zarówno tam, jak i w wielu innych krajach, stosuje się rozwiązanie "tiry na tory"( czyli przewozy tirów lub kontenerów pociągami). Dla Polski a szczególności dla Mazur to rozwiązanie idealne, choć wymagające inwestycji. Ma ono wiele zalet: państwo nie musiało by dotować nierentownej obecnie kolei, drogi nie były by tak niszczone, a ludzie spali by spokojniej. No i ocalałoby wiele cennych przyrodniczych i turystycznych terenów.
Należy jak najszybciej rozwiązać problem dróg koniecznych dla tirów - ale nie kosztem dewastacji centrum Mazur!


Z poważaniem
Krzysztof Worobiec
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur "Sadyba"

W załączniku pismo Pana Krzysztofa do naszego Pana Burmistrza - 16-tka_przez_Ryn.pdf 16-tka_przez_Ryn.pdf (170.02 KB).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

LGD 9, Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin WJM,Związek Stowarzyszeń LGD9 w terminie 01-29 marca 2013 roku prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (oś 4 Leader). Program obejmuje:

Informację oraz bezpłatną konsultację można uzyskać w biurze LGD 9 mieszczącym się w Węgorzewie przy ul. Portowej 2/3 oraz pod numerami telefonów: 87 428 13 66 oraz 87 427 06 17.
Niezbędne dokumenty można pobrać ze strony: Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LDG 9

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W związku z ograniczeniami ilości wiernych na wszelkich nabożeństwach (do 5 osób) w niedzielę będzie transmitowana liturgia Mszy Świętej o godzinie 8:00, 10:00 i 12:00 on-line.
Powiadomienia o transmisji będą widoczne na urządzeniach mobilnych (smartfon) dla użytkowników mających program Facebook na smartfonie i znają stronę Parafii na Facebook (https://www.facebook.com/Parafia-pw-Niepokalanego-Poczęcia-NMP-w-Rynie-107422550902242), natomiast inni użytkownicy zobaczą link do transmisji, a będzie on dostępny na kilka minut przed transmisją na stronach:
- parafialnej: www.pallotyni.ryn.pl
- stronie www.ryn.pl
Zapraszamy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Biblioteka Publiczna w Rynie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, które odbędzie się 2 września 2017 roku (sobota) o godzinie 10:00 na placu przed budynkiem biblioteki. Osoby zainteresowane udziałem w akcji zapraszamy wcześniej do biblioteki w celu wybrania fragmentu do czytania.